Başlangıç » Nedir » Anne ve babanın çocuklarına karşı görev ve sorumlulukları nelerdir?

Anne ve babanın çocuklarına karşı görev ve sorumlulukları nelerdir?

Posted by: Sedat Aslan 13 Mart 2010 Yorum Yaz

Anne ve babanın çocuklarına karşı görev ve sorumlulukları nelerdir? İlahiyat
Çocuklar ailenin bir meyvesi, Allah'ın anne ve babaya vermiş olduğu emanetidir. Dinimiz anne ve babalardan çocukları güzel ahlaklı olarak yetiştirmelerini istemektedir. Bu hususta da bize Hz. Lokman'ın oğluna vermiş olduğu öğütler en güzel örnektir. Lokman oğluna öğüt vererek: “Yavrucuğum! Allah'a ortak koşma! Doğrusu şirk büyük bir zulümdür demişti” (Lokman suresi, 13. ayet). Öğütlerine devamla Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir. Küçümseyerek, insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt, unutma ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir (Lokman suresi, 17-18-19. ayetler)
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'de “Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir bağışta bulunmamıştır“(250 hadis, 204) buyurarak çocuk terbiyesinin önemini vurgulamıştır.
Anne ve baba çocuklarını sevmeli, şefkat göstermeli, aralarında ayrım yapmamalıdır. Onların eğitimlerini yapmalarını sağlamalı, nafakalarını temin etmeli, evlenmek istediklerinde de yardımcı olmalıdır. Peygamberimiz (s.a.v.) “Bir insanın bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini ihmal etmesi günah olarak kendisine yeter” (Riyazüs-salihin, s331) uyarısında bulunmuştur. Demek ki çocuklara öncelikle dinini diyanetini öğreterek, güzel ahlaklı yetişmelerini sağlamak, bunun yanında maddi ihtiyaçlarını gücümüzün ölçüsünde israfa yol açmadan karşılamak her anne ve babanın görevidir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 (Hazırlayan: İlhami SAZAK)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).


2010-03-13