Başlangıç » Nedir » Anonim şirketlerde pay sahibinin hakları kaç gruba ayrılabilir?

Anonim şirketlerde pay sahibinin hakları kaç gruba ayrılabilir?

Posted by: Faruk ŞENEL 4 Nisan 2010 Yorum Yaz

Anonim şirketlerde pay sahibinin hakları kaç gruba ayrılabilir? Hukuk
Pay sahibinin hakları çeşitli açılardan gruplara ayrılabilir. Konularına göre bu haklar:
Malvarlıksal haklar: Kar ve tasfiye payı hakkı, ödemesiz payları edinme hakkı, rüçhan hakkı, tesislerden yararlanma hakkı ve hazırlık dönemi faizi.
Katılma hakları: Genel kurula katılma, konuşma, öneride bulunma ve oy hakkı.
Aydınlatıcı haklar: Bilgi alma, inceleme ve denetleme hakkı.
Koruyucu haklar: örneğin genel kurul kararlarının iptali veya butlan yahut da yokluğunun tespit davası gibi bireysel haklar, vazgeçilmez haklar, müktesep haklar ve de azınlık haklarıdır.
Kaynak: Prof. Dr. Veliye Yanlı, “Ticaret Hukuku Ders Notları”, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası, Kurs Notları, 2009.2010-04-04