Başlangıç » Nedir » Antik Nihilizm, Hiçcilik Nedir?

Antik Nihilizm, Hiçcilik Nedir?

Posted by: Neslihan İpek 20 Mart 2010 Yorum Yaz

Antik Nihilizm, Hiçcilik Nedir? Felsefe
Antik Nihilizm’in temsilcileri Gorgias, Protogoras ve Hippias’dır. Antik nihilizmin temsilcisi olan sofistler, varlığı bir duyum ve algı problemi olarak ele alırlar. Ontoloji alanında nihilizmin ilk temsilcileri ilk çağ sofist filozoflarından Gorgias’tır. Gorgias,”varlık var mıdır?”sorusuna “yoktur” cevabını verir. Gorgias’a göre;”varlık yoktur. Olsa bile bilinemez. Bilinse bile bildirilemez.” Protogoras’a göre ise aynı varlığa ilişkin herkesin duyum ve algısı farklı farklıdır. Bu yüzden de bir tek değil pek çok varlık anlayışı ortaya çıkmaktadır. Varlık göreceli, kişiden kişiye değişen bir özellik gösterir.


2010-03-20