4 Temmuz 2011

Araştırma geliştirme (ARGE) faaliyetleri

Eğitim
Eğitim

Araştırma, bilinmeyeni bilmeye ve öğrenmeye yönelik yapılan bilimsel-teknolojik faaliyettir.

Geliştirme ise, mevcut bilgiyi veya teknolojiyi yeni düzenlemelerle daha ileri düzeye doğru yönlendirme faaliyetidir.

· ARGE faaliyeti bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek ya da mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün veya araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalardır.

· ARGE kişinin ve toplumun bilgi birikimini artırmak ve bu birikimin yeni uygulamalara dönüşmesini sağlamak amacıyla sistematik bir temele dayalı yapılan orijinal işleri kapsar.

· ARGE harcaması yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirme, mevcut ve/veya ithal edilen teknolojinin etkin kullanılması, adaptasyonu veya modifikasyonu süreçleri gibi teknolojik faaliyetlerin her aşamasında önemli bir faktördür.

· Bilim ve teknolojideki ilerlemeler ARGE faaliyetlerinin arttırılması ile mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda ülkelerin bilim ve teknoloji bağlamında dünyadaki konumu ARGE faaliyetleri ile belirlenebilir.

· Ülkelerin ARGE faaliyetleri hakkında bilgi edinmek ve karşılaştırma yapabilmek için, ARGE harcamalarının büyüklüğü, harcamaların GSMH içindeki payı, araştırmacı sayısı, ARGE harcamalarının yapısı gibi göstergelerden yararlanılır.

· Türkiye’de bilim ve teknoloji alanında belirli bir politika izlememe anlayışı ve politika oluşturma yönündeki adımlar Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967) ile atılmış, ulusal bilimsel faaliyetlerin yönlendirilmesinde rol alacak ilk kurum Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1963 yılında kurulmuştur.

· İkinci (1968-1972) ve Üçüncü (1973-1977) Beş Yıllık Kalkınma Plan’larında ele alınan “teknolojik gelişme” ve “teknoloji transferi” gibi konular Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plan’ında (1979-1983) daha da somutlaştırılarak “teknoloji politikaları olarak gündeme gelmiş ve teknoloji politikalarının sanayi, istihdam ve yatırım politikaları ile ilişkilendirilerek bütün olarak ele alınması ve belirli endüstriyel sektörlerin teknolojik bakımdan güçlendirilmesi öngörülmüştür.

· Dokuzuncu Kalkınma Planında (2007-2013), geleceğe yönelik olarak nanoteknoloji, biyoteknoloji, yeni nesil nükleer teknolojiler, yerli kaynakların katma değere dönüşmesini amaçlayan ARGE faaliyetleri, yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık araştırmaları; bilgi ve iletişim teknolojileri; savunma ve uzay teknolojileri öncelikli alanlar arasında belirtilmiştir.

justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;”>· Kaynak: Çiğdem Kavak’ın 11-13 Şubat 2009 tarihleri arasında düzenlenen Akademik Bilişim Konferansında sunduğu “Bilgi Ekonomisinde İnovasyon Kavramı ve Temel Göstergeleri” konulu sunumdan derlenmiştir.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...