Başlangıç » Nedir » Araştırmacının problemin çözümüne yönelik denenceler kurabilmesi

Araştırmacının problemin çözümüne yönelik denenceler kurabilmesi

Posted by: Ne Nedir 22 Mart 2010 Yorum Yaz

Araştırmacının problemin çözümüne yönelik denenceler kurabilmesi Bilim
Bu aşamada birey, daha önceki bilgi ve deneyimlerine dayalı olarak denenceler oluşturur. Denenceleri oluştururken problemle ilgili değişkenlerden yararlanır. Bunun için, önce bağımsız ve bağımlı değişkenleri belirler. Daha sonra da, bu değişkenler arasındaki ilişkilerden yararlanarak denenceler kurar. Denence, bağımsız değişkenin değeri değiştikçe bağımlı değişkende nasıl bir değişme görülebileceğini öngören bir ifadedir. Örneğin, “Kütlenin, bir nesnenin hızı üzerindeki etkisi nedir?” sorusunda, “kütle” bağımsız değişken, “hız” da bağımlı değişkendir. Araştırmacı bu değişkenlere dayalı olarak denencesini, “Bir nesnenin kütlesi arttıkça, hızı da artar” veya “Bir nesnenin kütlesi arttıkça, hızı azalır” biçiminde kurar.
Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilgisinin İçeriği”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1061, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 585, ISBN 975 – 492 – 817 – 7, 1998.2010-03-22