Başlangıç » Nedir » Archard’ın klasik aşınma modeli nedir?

Archard’ın klasik aşınma modeli nedir?

Posted by: Ne Nedir 28 Mart 2010 Yorum Yaz

Archard’ın klasik aşınma modeli nedir? Bilim

 

Aşınmaya genel olarak; tribolojik, mekanik, metalürjik ve termik etkiler sebep olur. Aşınmayla ilgili olarak, diskli frenlerle ilgili literatürde yaygın olarak Archard’ın klasik aşınma modeli kullanılır. Archard’ın aşınma yasası, aşınma oranının kayma hızıyla ve normal temas kuvvetiyle orantılı olduğunu gösterir. Archard’ın (ya da Holm/Archard) aşınma denklemi;
Şeklinde verilir. Burada;
V = Aşınan malzeme hacmini,
 
K = Boyutsuz aşınma katsayısını,
s = Kayma mesafesini,
 
H = Temas durumundaki iki yüzeyden daha yumuşak malzemenin sertliğini,
F = Yüzeyler arasındaki normal kuvveti ifade eder [1].
 
Kaynaklar:
1. Kato, K., Adachi, K.,  “Wear Mechanisms”, in Modern Tribology Handbook 1, Press LLC, (2001).
 
 
 2010-03-28