Başlangıç » Nedir » Arz nedir?

Arz nedir?

Posted by: Ne Nedir 20 Şubat 2010 Yorum Yaz

Arz nedir? Ekonomi
Arz: Belli koşullarda üretim yapan arz edicilerin (üretim birimlerinin) çeşitli fiyatlardan piyasaya sunmayı arzuladıkları mal miktarıdır.
İşçi ücretlerinin yükselmesi, sermayenin karşılığında ödenen faiz hadlerinin artması, kiraların ve diğer maliyet unsurlarının pahalılaşması yani üretim faktörlerinin fiyatlarının yükselmesi bir malın piyasaya arz miktarlarını olumsuz yönden etkileyecektir. Söz konusu malın kendi piyasa fiyatı aynı kaldığı halde onu üretmek için kullanılan faktörlerin bedelleri yükseldikçe o malı üretmeninin ve pazarlamanın karı azalır ve dolayısıyla arz azalır. Aksi olursa arz artar.
Bir malın arz miktarları yalnız o malın değil bütün diğer malların fiyatlarının da etkisi altındadır. Çünkü bir malın fiyatı aynı kalırken başka malların fiyatlarında artış olursa onları üretmek ve pazarlamak daha karlı hale gelecektir. Bu durum, üretim faktörlerinin diğer alanlara kaymasına ve firmaların ilgilerini başka kesimlere çevirmelerine yol açarak, fiyatı değişmeyen malın arzını azaltacaktır.
Bir malın arzı onun üretimi konusundaki bilgi ve teknoloji seviyesine ve ondaki değişimlere de bağlıdır. Bir malın nasıl elde edileceğine dair bilgilerimiz geliştikçe, yeni yeni teknolojiler bulundukça o malı elde etmenin güçlükleri azalmakta, emeğin verimi artmakta ve maliyetler düşmektedir. Diğer değişkenler aynı kalırken bir malın üretiminde yeni teknolojiler uygulanmaya başlanırsa o malın arz miktarında artış olacaktır.
Kaynak: Prof. Dr. Öner Günçavdı, “Yönetim Ekonomisi Ders Notları”2010-02-20