Başlangıç » Nedir » Asbest nedir?

Asbest nedir?

Posted by: Ne Nedir 18 Nisan 2010 Yorum Yaz

Asbest nedir? Madencilik
Genel olarak lifli  yapıya  sahip  bir  grup  silikat  minerali. İki ana  gruba  ayrılan  asbestlerde  birinci  grupta  serpantinden  oluşan  “Krizotil”, ikinci  grupta  ise  amfibol  serisinden  5  mineral  içeren  krokidolit, amosit, antofillit, tremolit  ve  aktinolit  bulunur. Krizotil; Kanada  (Quebec)  ve  Rusya  tarafından, liflerin  uzunluğuna  göre, ayrı  ayrı  şekilde  sınıflandırılır. Gruplandırmaya  esas  olarak  alınan  alet, Quebec  standart  test  kutusudur. Bu  kutuda; 0,5, 4, 10  meş’lik  üç  elek  bulunur. Testi  yapılması  istenen  açılmış  krizotil  lifinden  16  onz (453, 6 gr)  üst  eleğin  üzerine  konur  ve  kutu  kapatılır. Daha  sonra  kutu  bağlı  olduğu  motor  vasıtasıyla  600  devirde  ve  110  sn  süresinde  sallantıya  tabi  tutulur. Bu  süre  sonunda  kutu  açılır  ve  her  elek  üstünde  kalan  kısım  tartılır. Böylece  numunenin  grubu  öğrenilir. Fiyatlar da  gruplara  göre  belirlenir. Rus  sınıflandırması için  testi yapılması istenen açılmış krizotil lifinden 500  gr’lık  numune  alınır  ve  Quebec standart test kutusuna  konur, 120 sn süre ile sarsıntıya tabi tutulur. Asbest  sıcağı  geçirmediğinden  ateşe  dayanıklı  elbise, karton, yüksek  ısıya  dayanıklı  çimento  yapımında, yer  karoları  ve  eternit  adı  verilen  malzemenin  imalinde  kullanılır. Kısa  lifler  ise  jipsle  karıştırılarak  asbest  levhalar  yapılır.
Asbestin  kanserojen  etkisi  olduğu  iddası  tüketimi  azaltmıştır. Asbestosis  hastalığı  ile  mücadele  yönetmeliği  İngiltere’de  1  cm3  hava  içinde  2  adetten  fazla  krizotille  amozit  lifi  bulunmasını  yasaklar. Bu  oran  ABD’de  başlangıçta  5  lif/cm3  olarak  kabul  edilmiştir. İşletmelerde;  kuru  asbestin  ıslak  çimentoya  katıldığı  an  hastalığa  yakalanmaya  en  uygun  an  olarak  kabul  edilir.
Kaynak: Muammer Öcal,  Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 12/04/2010).2010-04-18