Başlangıç » Nedir » Aşırı ve eksik örgütlenme nedir?

Aşırı ve eksik örgütlenme nedir?

Posted by: Ne Nedir 5 Nisan 2010 Yorum Yaz

Aşırı ve eksik örgütlenme nedir? İşletme
Aşırı örgütlenme, normal bir örgütün abartılmış biçimidir. Aşırı örgütlenmeye, işletme bakımından bir kural sayılmayacak bazı ilkelerin uygulanmaya çalışıldığı yerlerde rastlanır.
Aşırı örgütlendirmenin oluşturulmasında, işletmenin amacına ulaşmasını sağlayacak tedbirler alınırken serbest düşünceye yer verilmeden aşırı katı kurallar belirlenmesi rol oynar. Eksik örgütlenmenin oluşturulmasında ise denetim yetersizliği, herhangi bir fonksiyonun düşünülmemiş olması ve işletmenin bölümler arasındaki bağların gevşek olması rol oynar.
Ayrıca bilinen organizasyon kurallarının uygulanmadığı veya gözden kaçırıldığı yerlerde de örgütlenme eksikliği vardır.
Yeniden örgütlenme, işletmeyi değişen koşullara göre yeni baştan düzenlemektir.
İşletme ne kadar iyi yönetilirse yönetilsin, değişen çevresel koşullar işletmenin yapısında değişiklik yapma ihtiyacını doğurur.
İş hayatıyla ilgili değişiklikler arasında üretim veya pazarlama yöntemlerindeki değişiklikleri ekonomik dalgalanmaları rekabet durumu ve yeni üretim teknikleri sayılabilir. Bundan başka yeni göreve başlamış üst düzey yöneticilerin yönetimle ilgili değişik düşünceleri olabilir. Edindikleri tecrübeler, yönetim metotları veya kişiliklerin farklı olması onları gelmiş bulundukları işletmelerde de değişiklikler yapmaya yöneltebilir.
Yeniden düzenleme ihtiyacı, işletmenin yapısındaki eksiklikten de doğabilir. Küçük ölçüdeki yeniden düzenlemeyi, işletme kendisi gerçekleştirebilir. Özellikle büyük işletmelerde yeniden örgütlenme oldukça güç, yorucu bir çalışmayı gerektirir. Bu konudaki düşünülecek ilk şey, bu çalışmaların kimler tarafından yapılacağıdır.
Yeniden örgütlenmeyi ele alacak kişi veya kişiler işletme içinden veya dışından olabilir. İşletmede çalışanların alışkanlıklarını terk etmeleri güç olduğundan, işletme içindeki bazı aksaklıkları görmeleri zorlaşabilir. Bu nedenler dışarıdan uzman bulma, yeniden örgütlenme için daha uygun bir yoldur.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi İşletme 1 (Hazırlayan: Taylan Acar)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-04-05