Başlangıç » Nedir » Asma kat nedir?

Asma kat nedir?

Posted by: Ne Nedir 3 Eylül 2011 Yorum Yaz

Asma kat nedir? Şehircilik
Binaların, iç yüksekliği en az (5,50) m olan, zemin katında düzenlenen ve ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantı sağlayan kattır. Asma katlar, iç yüksekliği (2,40) m'den az olmamak, yola bakan cephe veya cephelere (3.00) m’den fazla yaklaşmamak üzere yapılabilirler.
Kaynak: Mevzuat.adalet.gov.tr adresinde “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” (19/08/2008- 26972 S.R.G Yön/2.mad.) sayfasından derlenmiştir (Erişim Tarihi: 11/06/2011).2011-09-03