Başlangıç » Yazar Arşivi Aslıhan DEMİR

Yazar Arşivi : Aslıhan DEMİR

Nurettin Topçu gerçekten Hitler’i sever miydi?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Yalta Konferansı, İngiliz Başbakanı Churchill, ABD Başkanı Roosevelt ve Rus diktatör Stalin’in önderliğinde, 4-11 Şubat 1945 tarihleri arasında yapılır. Konferansta alınan karar gereği, Birleşmiş Milletlere girmek isteyen ülkelere, 1 Mart 1945’ten ön...

Bir başka açıdan Hitler

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Hitler’le ilgili ortak kanaat; zeki, azimli ve irade sahibi olduğu yönündedir. Hitler, Almanya’nın ve insanlığın o yıllarda içinde bulunduğu sıkıntıların sebep ve kaynaklarını isabetle teşhis etmiştir. Hatta Kur’an-ı Kerim’in Almanca baskısını okuyup...

Psikolojinin konusu nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Psikoloji, insan davranışlarını inceleyen bir bilimdir. İnsan merak eden ve öğren­me ihtiyacında olan bir varlıktır. Hem kendini hem de kendi dışındaki dünyayı anla­mak ister. Elde ettiği bilgiler de onun çevresine uyumunu kolaylaştırır. İnsan yalnız...

Bilim, Bilgi, Süje ve Obje nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Bilim: Belirli bir alanda bilimsel yöntemlerle yapılan çalışmalar sonucu elde edilen organize bilgiler kümesi, düzenli bilgiler elde etme sürecidir. Tanımda belir­tildiği gibi bilim sadece olmuş bitmiş bilgiler yığını değil, aynı zamanda devam eden ç...

Psikolojide “davranış” nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Geniş anlamıyla her türlü canlıdır. Psikolojinin organizma teri­minden anladığı hayvan ve insandır. Psikolojinin asıl amacı insanı incelemektir. Bazı nedenlerle; (deney aracı olarak insan davranışlarıyla karşılaştırmak amacıy­la) hayvanlar da psikolo...

Psikoloji nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Psikoloji psyche (nefes, ruh, zihin) ve logos (düzenli söz, bilgi) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Kelime anlamı “ruh bilgisi”dir. Ancak değişik tanımlar verilmesine rağmen o, en genel anlamda “organizmanın davranışlarını incele...

Algı alanı nedir?

4 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Bireyin belli bir anda çevresinde fark ettiği her şeydir. Örnek: Pencereden okulun bahçesine bakan öğretmenin gördüğü öğrenciler, onun o andaki algı alanını oluşturur. Not: Algı alanı dar veya geniş olabilir. Öğretmen dikkatini tartışan iki öğrenci ü...

Mekân ve zaman algısı nedir?

4 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Mekan algısı: Nesneler hep bir mekan üzerinde algılanır. Nesneleri tanımlarken mekana göre tanımlarız. Örnek: Kalem masanın üzerinde, Araba yolun sağında. Zaman algısı: Nesnelerin mekan içerisinde konum değiştirmesi organizmada zaman algısına neden o...

Gruplama algısı nedir?

4 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Uyarıcıların bir takım özelliklerinden dolayı bir arada birlikte algılanmasıdır. • Yakınlık ilişkisi: Birbirine yakın olan nesneler birlikte bir bütün olarak algılanır. •   Benzerlik ilişkisi: Benzer olan uyarıcılar bir arada bir bütün olarak algılan...

Şekil ve zemin algısı nedir?

4 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Her nesne bir zemin üzerinde yer alarak algılanır. Zemin olmadan şekil olmaz. Bazen bir resimde ki şekil, zemin olarak veya tam tersi zemin, şekil olarak algılanabilir. Bu tür resimler “dönüşümlü algılanabilen şekiller” olarak adlandırılır. ...