Başlangıç » Yazar Arşivi Burak ÇETİNKAYA

Yazar Arşivi : Burak ÇETİNKAYA

Güven nedir ya da ne değildir?

8 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

1.    İçtenlik, sahicilik, dürüstlük, erdem ve onur içerir (etik meseleler). 2.    “Kibar ikiyüzlülük” değildir. 3.    Taahhütlerde bulunma ve bunları yerine getirme meselesidir. Devamlılık ve süreklilik içerir. 4.    Bir süreç sonrası bugünü ve gele...

Güven nedir?

8 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

“Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat.” (TDK) Kaynak:Prof. Dr. Yeşim TodukAkiş’in(Amrop International) 15 Ekim 2008tarihindeki  “Lider Doğulur mu? Lider Olunur mu?” sunumundan derlenmiştir. ...

Liderin 21 özelliği

7 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

1.    Güven: Güvenmesi/Takipçilerine güvenmesi (onların yetkinliklerine güvenmesi), Güvenilir olması/Takipçilerinin güvenini kazanmış olması. 2.    Açık iletişim kurması 3.    İnançlı, kararlı ve tutarlı olması 4.    Adalet duygusunun olması 5.    Vi...

Karizmatik liderlik nedir?

7 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

·         Karizmatik liderlik; güç, kendine güven, ideallerine sahip çıkmayı gerektirir. ·         Kriz zamanlarında doğal olarak ortaya çıkabilir. ·         Takipçileri tarafından bir lidere çok fazla itaat edilmesi, liderin bu gücü suistimal etmesi...

Liderlik nedir ?

7 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

·         Liderlik, liderleri ve takipçilerini anlamlı bir şekilde birbirine bağlayan, tarafların katılımlarına değer yükleyen, güç ve yetkiyi liderler ve katılımcılar arasında paylaştıran bir süreçtir. ·         Katılımcılar, liderliğin sürükleyici ...

Lider kimdir ?

7 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

·         Lider, gerçekten takip edeni olan kişidir.  ·         İlişkisel bir anlatımdır; bireysel değil. Kaynak:Prof. Dr. Yeşim TodukAkiş’in(Amrop International) 15 Ekim 2008tarihindeki  “Lider Doğulur mu? Lider Olunur mu?” sunumundan derlenmiştir. ...

Yönetici ne yapar?

7 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

·         İşi yönetir. ·         İnsan yönetir. ·         Bilgi yönetir. Kaynak:Prof. Dr. Yeşim TodukAkiş’in(Amrop International) 15 Ekim 2008tarihindeki  “Lider Doğulur mu? Lider Olunur mu?” sunumundan derlenmiştir. ...

Kurum kimliği stratejisi nedir?

5 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Kurum kimliği stratejisi bir kuruluşun tüm iletişim faaliyetlerini içine alarak, kurum içinde bir bütünleşme ve kurum dışında da yüksek bir imaja sahip olma çabalarını kapsamaktadır. (Kurum Kimliği – Doç. Dr. Ayla Okay) ...

Kurum felsefesi nedir?

5 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Kuruluşun gelişmesi ve ortaya çıkışı için kuruluş yönetimi tarafından arzulanan ve çabalanan hedef düşüncelerini ve işletme temellerini kapsar. (Jakop Wolf, Thomas Wolff, Lexikon Betriebswirthschaft, Munchen : Wilhelm Heyne Verlag, 1995, s.288.) ...