Başlangıç » Yazar Arşivi Elife ULUDEVECİ

Yazar Arşivi : Elife ULUDEVECİ

1973 yılında Adana'da doğdu. İlk, ortaokul ve liseyi Hatay Dörtyol'da tamamladı. 1990 yılında Çukurova Üniversitesi Kimya Fakültesi'ni (İng) kazandı. 1996 yılında Kimya Mühendisi olarak mezun oldu. 1996-1998 yılları arasında Atabay İlaç Fabrikasında Kalite kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1998 yılından itibaren çeşitli devlet okullarında kimya öğretmeni olarak çalıştı ve halen Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinde iş hayatını devam ettirmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki kız çocuğu annesidir.

Ekstraksiyon Nedir?

20 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir karışımdaki katı ya da sıvının, dışarıdan eklenen bir çözücü yardımı ile karışımdan uzaklaştırılması işlemidir. Çok tuzlu bir peynirin bir sure suda bekletilerek tuzun bir kısmının suya geçmesini sağlamak gibi. ...

Dekantasyon Nedir?

20 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Flotasyon ile bir madde ayrıldıktan sonra sıvının dibine çökmüş olan katılar ayrılmak istenirse, sıvı yavaş yavaş başka bir kaba aktarılır. Böylece dipteki katı madde kapta kalır. Bu ayırma yöntemine dekantasyon denir. Dekantasyon işlemi sıvı-sıvı he...

Flotasyon Nedir?

20 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Suda çözünmeyen katı-katı karışımı suya atılır.Yoğunluğu sudan büyük olan madde dibe çökerken yoğunluğu sudan küçük olan madde suyun yüzeyine çıkar. Su kaptan taşarken yüzeyindeki maddeleride başka bir yere taşımış olur.Bu şekilde bir maddenin yüzdür...

Hidroliz Nedir?

20 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Suyun hidrojen ve hidroksit iyonlarına ayrışması olayına hidroliz denir. Hidroliz tepkimeleri ise su moleküllerinin parçalanmasıyla oluşan H+ ve OH– iyonlarının diğer maddeler ile etkileştiği tepkimelerdir. ...

Kondenzasyon Polimerleşmesi Nedir?

20 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

İki molekül tepkimeye girerek büyük bir molekül oluştururken H2O veya HCl gibi küçük moleküller açığa çıktığında gerçekleşen tepkimeye kondenzasyon tepkimesi denir. Zincirleme kondenzasyon tepkimelerinden oluşan tepkimeye kondenzasyon polimerleşmesi ...

Dimer Nedir?

20 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Monomerler farklı sayılarda bir araya gelerek büyük moleküller oluşturur.İki monomerden oluşan moleküle dimer denir. ...

Monomer Nedir?

20 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir polimeri oluşturan en küçük moleküle monomer adı verilir. Monomerlerin bir araya gelmesi bir kimyasal tepkimedir. ...

Polimer Nedir?

20 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Küçük moleküllerin birbirine bağlanmasıyla büyük moleküller meydana gelmesine polimer denir. Proteinler, nişasta, selüloz, ipek doğal polimerlere örnektir. ...

Yükseltgenme nedir?

24 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yüksüz bir atomun elektron vererek pozitif yüklü iyon haline gelmesine ya da negatif yüklü bir iyonun yüksüz hale gelmesine yükseltgenme denir. ...

İndirgenme nedir?

24 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Pozitif yüklü bir iyonun elektron alarak yüksüz hale gelmesine ya da nötr atomun elektron alarak negatif yüklü iyon haline gelmesine indirgenme denir. ...

Karboksilli asit nedir?

24 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yapılarında karboksil grubu bulunduran organik bileşiklere karboksilli asitler denir. Yapılarında bir tane -COOH grubu taşıyan asitlere monokarboksilli asitler birden fazla -COOH grubu taşıyanlara ise polikarboksilli asitler denir. ...

Elektron dizilişi nedir?

24 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Elektronların orbitallere yerleştirilmesini gösteren yazıma elektron dizilişi denir. Elektronların orbitallere yerleştirilmesinde belli kurallar vardır. Bir orbitalde en fazla 2 elektron bulunur. Bu orbitaldeki elektronların spinleri birbirine zıttır...