Author: Göknur ÇELİK

Onlu Sistem Nedir?

Onlu Sistem ilk olarak Hun Türkleri tarafından kullanılan bir ordu düzen sistemidir. Asya Hun İmparatorluğu’nda İmparator Mete Han tarafından MÖ 209...

Helenizm Nedir?

Yunan kültürlerinin doğu kültürleriyle etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkan kültür, fikir, sanat ve felsefe akımı. M.Ö. 323 yılıyla Hellenistik çağın...

“Anal” nedir?

Hititlerde yıllık olayların kayıtlarının tutulduğu belgelere Anal denir. Hitit hükümdarlarının tanrılarına hesap vermek amacıyla yazdıkları yıllıklardır. Hitit kralları Anallarda, yaptıkları...