Yazar: Türkay Koyuncu

Edebiyat

Edebiyat Nedir?

Edebiyat, Arapça “edep” sözcüğünden türemiştir. Edep sözcüğü “eğitim, iyi terbiye, naziklik, incelik” gibi anlamlara gelir; ancak burada kastedilen, ruhun eğitilmesidir....

Edebiyat

ISBN nasıl alınır?

ISBN işlemleri 2007 yılından itibaren Internet üzerinden yapılmaktadır. Yayıncı Kaydı : Öncelikle materyali yayımlayacak olan yayıncı (yayının yasal haklarına sahip...

Edebiyat

ISBN’ nin Sağladığı Yararlar:

Yayımcı ön sayısı verilen yayımcılara ilişkin bilgiler, altı ayda bir Uluslararası ISBN Merkezine bildirilmekte, Merkez tarafından yayınlanan “Uluslararası Yayımcı Kataloğu”...

Dil Bilgisi

Türkçenin ne tür özellikleri vardır?

Türkçe, bilim adamlarının tespitine göre 2000 yıllık tarihi bir geçmişe sahiptir. Günümüzde Dünya coğrafyasının % 20’ye yakınında Türkçe konuşulmaktadır. Başta...