Başlangıç » Yazar Arşivi Türkay Koyuncu

Yazar Arşivi : Türkay Koyuncu

Dilimizi niçin doğru kullanmalıyız?

4 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Dil ekmek gibi, su gibi günlük yaşamımızın içindedir ve soluduğumuz hava gibi bizi sarar; bundan dolayı onun varlığını hemen hemen hissetmeyiz. Gerçekten dil, üzerinde yaşadığımız toprak gibi ürünlerini sessizce bize sunar ve bizler bu sonsuz bahçeni...

Edebiyat Nedir?

10 Kasım 2010 Nedir Yorum Yaz

Edebiyat, Arapça “edep” sözcüğünden türemiştir. Edep sözcüğü “eğitim, iyi terbiye, naziklik, incelik” gibi anlamlara gelir; ancak burada kastedilen, ruhun eğitilmesidir. İşte şiir, öykü, roman, tiyatro ve sinema (film) gibi es...

ISBN ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Daha önce ISBN alan bir materyal, aynı yayımcı tarafından farklı bir adla yada başka bir yayımcı tarafından basılacaksa yeni bir ISBN alınması gerekir. Ayrı basımlar için yeni bir ISBN alınır. İçeriğinde ve biçiminde değişiklik yapılarak yeniden bası...

ISBN' nin Sağladığı Yararlar:

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Yayımcı ön sayısı verilen yayımcılara ilişkin bilgiler, altı ayda bir Uluslararası ISBN Merkezine bildirilmekte, Merkez tarafından yayınlanan “Uluslararası Yayımcı Kataloğu” aracılığı ile bu sisteme kayıtlı ülkelere duyurulmaktadır. ISBN ...

ISBN nasıl alınır?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

ISBN işlemleri 2007 yılından itibaren Internet üzerinden yapılmaktadır. Yayıncı Kaydı : Öncelikle materyali yayımlayacak olan yayıncı (yayının yasal haklarına sahip olan ve eserin üzerinde adı yayıncı olarak geçecek olan  kişi, kurum, kuruluş, vakıf,...

ISBN (International Standard Book Number) Nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

ISBN (International Standard Book Number), hızla değişen ve gelişen dünyamızda artan bilgi üretimini izleyebilmek ve geniş çapta kullanıma sunmak için 1972 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin on...

Yüklemlerine göre (isim-fiil) cümlelere örnekler

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yüklemi isim soyundan olan cümlelere isim, fiil soyundan olan cümlelere de fiil cümlesi denir Ör: Türkiye’nin başkenti Ankara’dır. (İsim) Ör: Leyla gelin oldu. (Fiil) Mecnun mezarda. (İsim) Kaynak: Dr. Adem ORAKÇI (MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdür...

Türkçedeki ünsüzler hakkında bilgi veriniz?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Türkçedeki 21 ünsüz, sert ve yumuşak olmak üzere iki gruba ayrılır. Sert ünsüzler (sessizler): f, s, t, k, ç, ş, h, p Geri kalan ünsüzler ise yumuşak ünsüzlerdir. Türkçede sebep, ayak, bıçak, geçit, ağaç kelimelerinde görüldüğü gibi son seste bulunan...

Türkçenin ne tür özellikleri vardır?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Türkçe, bilim adamlarının tespitine göre 2000 yıllık tarihi bir geçmişe sahiptir. Günümüzde Dünya coğrafyasının % 20’ye yakınında Türkçe konuşulmaktadır. Başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, Doğu Türkistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kır...