Başlangıç » Nedir » Avrupa Birliği Kısa Mesafe Denizyolu Taşımacılığı Odak Noktası görevi hangi kurum yürütmektedir?

Avrupa Birliği Kısa Mesafe Denizyolu Taşımacılığı Odak Noktası görevi hangi kurum yürütmektedir?

Posted by: Ne Nedir 6 Ocak 2010 Yorum Yaz

Avrupa Birliği Kısa Mesafe Denizyolu Taşımacılığı Odak Noktası görevi hangi kurum yürütmektedir? Denizcilik
Kısa mesafeli deniz yolu taşımacılığının teşvik edilmesi amacıyla ulusal düzeyde iki yöntem belirlenmiştir. Bunlardan ilki, devlet kurumları bünyesinde yer alan ulusal denizcilik makamlarından bir görevlinin atanması ve atanan görevlinin Avrupa düzeyinde kısa mesafeli deniz yolu taşımacılığı alanında gelişmelerini izlerken, genel olarak yılda iki kere olmak üzere yapılan düzenli toplantılara katılmasıdır (Short Sea Shipping Focal Point – Ulusal Kısa Mesafeli Deniz Yolu Taşımacılığı İrtibat Kişisi). Türkiye’de bu görevi Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir.
Kısa mesafeli deniz yolu taşımacılığını teşvik etmeye yönelik ikinci yöntem kısa mesafe denizyolu tanıtım merkezlerinin (Short Sea Promotion Centers – SPC) kurulmasıdır. Söz konusu merkezlerin kuruluş amacı başvuranları kısa mesafeli deniz yolu taşımacılığı hakkında bilgilendirmek ve bu ulaştırma yöntemini kullanmak isteyenlere tarafsız bir biçimde yol göstermektir. SPC’ler genel olarak sanayi çevrelerinin inisiyatifiyle kurulmakta olup, kısa mesafeli deniz yolu taşımacılığını, hedef kitlesi nezdinde tanıtım/bilgilendirme çalışmaları, iki taraflı görüşmeler ve basın bildirileri yoluyla teşvik etmeye çalışmaktadır. Nakliyeciler ve sevkıyatçılar esas hedef kitleyi oluşturmaktadır. Bazı merkezler gençleri deniz lojistiği alanında çalışmaya yönlendirmek üzere çalışmalar düzenlemektedir.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.2010-01-06