Başlangıç » Nedir » Avrupa Birliğine katılım gerçekleştiği zaman Türkiye’nin para birimi “Euro” mu olacaktır?

Avrupa Birliğine katılım gerçekleştiği zaman Türkiye’nin para birimi “Euro” mu olacaktır?

Posted by: Ne Nedir 16 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Avrupa Birliğine katılım gerçekleştiği zaman Türkiye’nin para birimi “Euro” mu olacaktır? Bankacılık
AB’ye üye olmamız durumunda para birimimiz yine Türk Lirası olacaktır. Euro, AB’ye değil Ekonomik ve Parasal Birliğe (EPB) katılan ülkelerin ortak parasıdır. Bir ülke AB’ye girdikten sonra Maastricht Kriterlerini yerine getirinceye kadar kendi ulusal parasını kullanmaktadır. Bu kriterleri yerine getiren ülke ise EPB’ye katılmakta ve kendi ulusal parasını bırakıp euroya geçmektedir.
Avrupa Döviz Kuru Mekanizması (ERM-II) nedir? Türkiye ne zaman ERM-II üyesi olacaktır?
ERM-II, ulusal paranın euroya karşı, belirlenen bir merkezi parite etrafında (+/-) yüzde 15 aralığında dalgalanmasını öngören, sabit fakat ayarlanabilir bir döviz kuru rejimidir. ERM II, Ekonomik ve Parasal Birliğe (EPB) katılmak isteyen ülkenin kur istikrarını test etmeye yönelik bir bekleme odası niteliğindedir.
EBP’ye giriş kriterleri olan Maastricht Kriterlerine göre, bir ülkenin EPB üyesi olabilmesi için döviz kurunun en az iki yıl devalüasyona uğramadan euroya karşı belirlenen merkezi parite etrafında (+/-) yüzde 15 aralığında dalgalanması gerekmektedir. Standart dalgalanma bandı (+/-) yüzde 15 olmakla birlikte uygun görüldüğü takdirde daha dar bir bant da belirlenebilmektedir (Örnek: Danimarka – yüzde ±2.25). Merkezi parite ve dalgalanma bantları, üye ülkelerin maliye bakanları, AMB’nin ve ulusal merkez bankalarının başkanları ve Avrupa Komisyonu ile birlikte belirlenmektedir.
Türkiye, ancak AB üyeliği ile birlikte veya AB üyeliği sonrasında ERM-II’ye dahil olabilecektir. ERM-II’de en az iki yıl kalınması gerekmekte ve döviz kurunda bir devalüasyon olması durumunda iki yıllık süre yeniden başlatılmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’nin ERM-II’ye giriş öncesinde, makroekonomik istikrarı kalıcı şekilde sağlamış ve yapısal reformları gerçekleştirmiş olması, ERM-II‘de geçecek iki yılın sorunsuz şekilde atlatılmasına katkıda bulunacaktır.
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Web Sitesinde yayımlanan “sık sorulan sorular”dan derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 28/04/2010).2010-05-16