Başlangıç » Nedir » Avrupa Birliğine Üye ülkeler arasında sermaye hareketleri üzerindeki engellerin kalkması ne gibi avantajlar sağlar?

Avrupa Birliğine Üye ülkeler arasında sermaye hareketleri üzerindeki engellerin kalkması ne gibi avantajlar sağlar?

Posted by: Ne Nedir 4 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Avrupa Birliğine Üye ülkeler arasında sermaye hareketleri üzerindeki engellerin kalkması ne gibi avantajlar sağlar? Bankacılık
Dolaysız sermaye akınlarının serbestleşmesi kaynak dağılımında etkinliği artıracaktır,
Finansal entegrasyon, piyasanın etken büyüklüğünü artırarak, finansal aracılık maliyetlerinin ve tasarrufların yatırımlara dönüşüm maliyetlerinin azalmasına neden olur,
Finansal entegrasyonun yarattığı büyük piyasa, ödünç alanlara ve verenlere geniş imkanlar sunduğundan piyasaların derinleşmesi ölçek ekonomileri yoluyla kaynak dağılımında etkinliği artıracaktır.
Kaynak: Doç. Dr. Utku Utkulu (İ.İ.B.F., İktisat Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi), “Avrupa Parasal Birliği Gerçekten bir Optimum Para Sahası mıdır?”, Siyasa, Yıl: 1, Sayı: 1, Güz 2005.


2010-05-04