Başlangıç » Nedir » Ayda, yeryüzündeki ağırlığın 1/6 'sı kadar bir ağırlık nasıl açıklanır?

Ayda, yeryüzündeki ağırlığın 1/6 'sı kadar bir ağırlık nasıl açıklanır?

Posted by: Ne Nedir 16 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Ayda, yeryüzündeki ağırlığın 1/6 'sı kadar bir ağırlık nasıl açıklanır? Fizik
Ayın çekim kuvveti, yerin çekim kuvvetinin 1/6 'sı kadardır. Kütleniz yerde ve Ayda aynı kalacaktır. Yerde birbirini dengeleyen iki kütle ayda da bu dengeyi koruyacaktır. Yeryüzünde ağırlık, bulunulan konumla değişebilir. Yeryüzü tam bir küre değildir. Yeryüzü kutuplarda basık, ekvatorda ise şişiktir. Ekvatordan yerin merkezine olan uzaklık, kuzey kutbundan yerin merkezine olan uzaklıktan 20 km daha fazladır. Yerin merkezinden uzaklaşan bir cisme etki eden yerçekimi kuvveti azalır. Kuzey kutbunda 600 Newton gelen bir
kişi, ekvatorda 597 Newton çeker. Kuzey kutbundan ekvatora doğru hareket eden bir cismin ağırlığı yüzde 0,5 yani binde beş oranında azalır. Ağırlık değişmesini yüzmek üzere denize daldığınızda çok iyi hissedebilirsiniz. Suyun kaldırma kuvveti sizi yukarı doğru kaldırırken, ağırlığınızdaki azalmayı hissetmeniz doğaldır.
Kaynak: Prof. M. Selami Kılıçkaya, Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali Cemalcılar, “Temel Fizik”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 674, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 331, ISBN 975 – 492 – 348 – 5, 1996.


2010-05-16