16 Mar, 2010

Azlık çokluğun özü müdür?

Büyük şeylere küçük adımlarla ulaşılır. Ve insan, bedenine ve dünyaya hapsedilmiştir; taştan bir hücrede gibidir. Çevresindeki pek çok küçük şeyi fark ettikten sonra özgürlüğüne kavuşabilir. Bir gün yıldızlara ulaşabilmek için, bugün yeryüzündeki her şeyi değerlendirmeniz gerekir. Azlık çokluğun özüdür. Ve bir de şu: Evren, bir bütündür, tektir. Belki bu yüzden evrende birbiriyle tamamen ilişkisiz iki şey yoktur. İlişkileri görebildiğinizde, evren kalbini açar size. İşte Az ile Öz'ün öyküsü bunları anlatıyor bize.
Özetle:
“Küçük, büyüğün anasıdır. Azlık çokluğun özüdür”
“Bu dünyada küçük şeyler yoktur. Bakmasını bilen göz için her şeyin bir anlamı vardır.”
Kaynak: Yazı, Prof. Dr. Üstün Dökmen’in Sistem Yayıncılık’tan çıkan  “Küçük Şeyler” eserinden derlenmiştir.
Share

You may also like...