Başlangıç » Nedir » Azot Oksit Arıtım Ünitesinin (DeNOx) görevi nedir?

Azot Oksit Arıtım Ünitesinin (DeNOx) görevi nedir?

Posted by: Ne Nedir 28 Mart 2010 Yorum Yaz

Azot Oksit Arıtım Ünitesinin (DeNOx) görevi nedir? Bilim
Azot oksit arıtım (DeNOx) ünitesinin amacı egzoz gazı içindeki NOx emisyonunu, amonyak (NH3) çözeltisi kullanarak kimyasal bir reaksiyonla azot (N2) ve suya ayrıştırarak azaltmaktır. Motor içindeki yanma sırasında, azot molekülleri yanma havasında bulunan oksijenle tepkimeye girerek nitrik oksit (NO) oluşturur. Eğer oksijen miktarı az ise, yanma ürünlerinde NO yerine N2 bulunacaktır. Bu işlem DeNOx prensibinin temelini oluşturmaktadır. Dizel motorlu kojenerasyon ünitesinde ısı transferini azaltmak amacıyla her bir motor-jeneratör düzeneğine yalıtılmış bir DeNOx ünitesi bağlıdır. Egzoz gazı içindeki NOx, seçici katalitik indirgeme (selective catalytic reduction – SCR) tepkimesi yardımıyla azot ve suya dönüştürülür. SCR tepkimesi, 300-500°C sıcaklık aralığında vanadyum/titanyum katalizörleri aracılığıyla gerçekleştirilir.
 


2010-03-28