Başlangıç » Nedir » Bağımsız Dış Denetim (Independent External Auditing) nedir?

Bağımsız Dış Denetim (Independent External Auditing) nedir?

Posted by: Ne Nedir 29 Nisan 2010 Yorum Yaz

Bağımsız Dış Denetim (Independent External Auditing) nedir? Borsa Maliye
Ortaklıkların ve sermaye piyasası kurumlarının kamuya açıklanacak veya Kurulca istenecek mali tablolarının, genel kabul görmüş muhasebe kavram ilke ve standartlarına uygunluğu ile bilgilerin doğruluğunun ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığının, denetçiler tarafından denetim ilke ve kurallarına göre, defter, kayıt ve belgeler üzerinden incelenmesini ve tespit edilen sonuçların rapora bağlanmasını ifade eder.
Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Klubü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010.


2010-04-29