Başlangıç » Nedir » Bakiyeyi Yüklenim (Stand-by Underwriting) nedir?

Bakiyeyi Yüklenim (Stand-by Underwriting) nedir?

Posted by: Ne Nedir 29 Nisan 2010 Yorum Yaz

Bakiyeyi Yüklenim (Stand-by Underwriting) nedir? Borsa Maliye
Sermaye piyasası araçlarının, aracı kuruluşlarca halka arz yoluyla satışında, satılmayan kısmın tamamının, bedeli satış süresi sonunda tam ve nakden ödenerek satın alınacağının satışı yapana karşı taahhüt edilmesini ifade eder.
Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Klubü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010.


2010-04-29