6 Mart 2010

Balık Boyu Nedir?

Ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğuna denir.
Kaynak: Su Ürünleri Yönetmeliği T.K.B.22223 Sayılı R.G. 10.03.1995
Share

Beğenebilirsiniz...