Başlangıç » Nedir » Bambu ağacı ve olumlu ısrar arasında nasıl bir ilişki vardır?

Bambu ağacı ve olumlu ısrar arasında nasıl bir ilişki vardır?

Posted by: Ne Nedir 22 Haziran 2011 Yorum Yaz

Bambu ağacı ve olumlu ısrar arasında nasıl bir ilişki vardır? Bilim
Çin Bambu ağacının yetişmesi, olumlu ısrar için güzel bir örnektir.
Çinliler bu ağacı şöyle yetiştirir:
…Önce ağacın tohumu ekilir, sulanır ve gübrelenir.
Birinci yıl tohumda herhangi bir değişiklik olmaz.
Tohum yeniden sulanıp gübrelenir. Bambu ağacı ikinci yılda da toprağın dışına filiz vermez.
Üçüncü ve dördüncü yıllarda her yıl yapılan işlem tekrar edilerek bambu tohumu sulanır ve gübrelenir. Fakat inatçı tohum bu yılda da filiz vermez.
Çinliler büyük bir sabırla beşinci yılda da bambuya su ve gübre vermeye devam ederler.
Ve nihayet beşinci yılın sonlarına doğru bambu yeşermeye başlar ve altı hafta gibi kısa bir sürede yaklaşık 27 metre boyuna ulaşır.
Akla gelen ilk soru şudur:
Çin bambu ağacı 27 metre boyuna altı hafta da mı? Yoksa beş yıl + altı haftada mı ulaşmıştır?
Bu sorunun cevabı Tabii ki beş yıl + altı haftadadır.
Büyük bir sabırla ve ısrarla tohum beş yıl süresince sulanıp gübrelenmeseydi ağacın büyümesinden hatta var olmasından söz edebilir miydik?
Bir başarının şartları her zaman çok basittir.
Bir süre için çalışın, bir süre tahammül edin.
Her zaman inanın,
ve hiçbir zaman hayallerinizden geri dönmeyin.
Çünkü hayal ancak gerçekleşince gerçek olur.2011-06-22