Başlangıç » Nedir » Başarı güdüsü kuramı

Başarı güdüsü kuramı

Posted by: Ne Nedir 12 Haziran 2011 Yorum Yaz

Başarı güdüsü kuramı İnsan Kaynakları

Maslow’un tersine güdülerin öğrenilmeyle kazanılabileceğini savunan bir kuramdır. Bu kuramın öncüsü ise McClelland’dır. Savunduğu güdüler ise başarı, bağlılık ve güçlülük ihtiyaçlarıdır.

·         Eğer bir insan zamanını nasıl daha iyi yaparım diye düşünmekle geçiriyorsa, başarı güdüsüne sahiptir.

·         Erk (Güç) güdüsü güçlü olan bir birey, güç ve otorite kaynaklarını genişletme, diğer insanları etki alanında tutma ve gücünü koruma türünde davranışlar gösterirler.

·         Bağlanma güdüsü ise başka insanlarla ilişki kurma, gruba girme ve sosyal ilişkileri geliştirmeyi ifade eder.

McClelland’ a göre başarı motivini etkileyen etmenler şunlardır…

·         Irk ve Çevre:İklimler ve insanların enerji düzeyleri

·         Din: Yapılan araştırmalarda bireylerin başarı motivleri farklı dinlerde değişik çıkmıştır.

·         Aile: Otoriter ailelerde bireylerin başarı motivlerinin yüksek çıkma olasılığı düşüktür.

Kaynak:Ar. Gör. G. Nilay Serbest’in “İşletmelerde Motivasyon” sunumundan derlenmiştir (Erişim Tarihi: 08/07/2011).2011-06-12