Başlangıç » Nedir » Başkanlık Divanı nedir?

Başkanlık Divanı nedir?

Posted by: Ne Nedir 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Başkanlık Divanı nedir? Siyaset
Milletvekilleri arasından seçilen TBMM Başkanı, 4 Başkanvekili, 7 Katip Üye ve 3 İdare Amiri’nden oluşan kuruldur. Ancak, Danışma Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un kararıyla katip üye ve idare amirlerinin sayıları artırılabilir.
Kaynak: “Yasama Terimleri Sözlüğü” pdf. Dök., Yasader Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 28/04/2010.2010-07-12