Başlangıç » Nedir » Beton atma süreci (örnekler) nedir?

Beton atma süreci (örnekler) nedir?

Posted by: Ne Nedir 27 Mart 2010 Yorum Yaz

Beton atma süreci (örnekler) nedir? Otopark
Park yüzeylerinin betonlanması bina katlarının betonlanmasına nazaran daha büyük bir titizlik ve daha çok deneyim gerektirmektedir. Bunun için eğitimli uzman personele ihtiyaç vardır. Betonun sipariş edilmesi, nakliyesi, karışımı ve sonrasında yapılan işlemler zamansal olarak çok iyi ayarlanmalıdır.
Beton atma çalışmaları farklı şekillerde gerçekleştirilebilir, fakat inşaat türü ve uygulama tekniğinin beton karışımına etkisi vardır. Bilinen bir uygulama türü ve beton karışımı örneği olarak aşağıda şantiye betonu uygulaması açıklanmaktadır: Mukavemet sınıfı C30/37 olan bir betonun atılması mümkündür. Betonun sıkılaştırılması ve perdahlanması için uygun eğime sahip çift vibrasyonlu bir kalas kullanılmalıdır. Bundan sonra makineli bir üst yüzey işlemi yapılmalıdır. Üst yüzey işlemi biter bitmez beton kür maddesi ile yüzeyin kaplanması sağlanır. İklim şartlarına bağlı olarak üst yüzeyin kaplanması folyo veya yalıtım hasırı ile yapılmaktadır. Betonun sertleşmesi ve kurutulmasında sonra çatlak önleyici bir tabakanın kaplanması işlemi gerçekleştirilir. Park yüzeyleri için uygun olan sistemler Tablo 3’te gösterilmiştir.
Betonun gerekli özellikleri beton atma işlemlerinden önce tespit edilmelidir. Özellikle su – çimento oranı, beton karıştırma süresi, betonun kıvamı ve akışkan madde ile bağlantılı olarak hava kabarcığı oranı da belli olması gerekmektedir.
Don etkisine maruz kalmayan ve park yüzeylerine sadece dışarıdan gelen araçların taşıdığı kar suları ile etki eden büyük bir kısmı kapalı cephe olan otoparklarda olumsuz etkilerin az olması nedeniyle hava kabarcığı oluşturan maddelerin kullanılmasına gerek kalmaz.
Aşınma direnci oldukça yüksek gereksinimlere ihtiyaç duyan öngergili beton tavan ve rampalarda DIN 18560, bölüm 7’ye uygun ≥ 10 mm kalınlığında bir sert tabaka kaplamasının uygulanması uygun olabilir. Beton üst yüzeyinin sıkıştırılması ve perdahlanmasından sonraki işlemler aşağıdaki gibidir:
  • Sert madde tabakasının vibrasyon cihazı olan denge mastarı ile çekilmesi,
  • Sertleşme aşamasında sert madde tabakası ön cilasının yapılması,
  • Düz bir üst yüzeyin sağlanması için kanatlı cilalama makinesi ile son cilanın yapılması,
  • Üst yüzey işlemi biter bitmez kür maddesinin sıkılması,
  • İklim şartlarına bağlı ilave olarak üst yüzeyin folyo veya yalıtım hasırı ile kaplanması.
Vibrasyonlu kalas ile perdahlama ve sıkıştırma işleminden sonra betonun sıkılığını yükseltmek için bir vakumlama işlemi yapılırsa, cilalama işleminin zaman aralıkları kısalabilir. Önemli olan bu işlemde de betonun daha önceki gereklilikleri yerine getirmesidir. Vakumlama işlemi ile üst yüzeyde elde edilen su – çimento karışımının azalması ve yoğunluk ile sıkılığın yükselmesi tüm beton kesitinde gerçekleşmez. Vakumlama işlemi için toz içeriği az olan çakıl tanesi tercih edilmelidir. DIN EN 206-1/DIN 1045-2’ye göre toz çakıl tanesi oranı (çakıl büyüklüğü = 0,125 mm) en fazla 360 kg/m3 olmalıdır.
Tablo 3: Park yüzeylerinin üst yüzey işlemi ve kaplaması
Şantiye betonu veya üstüne beton dökülmüş hazır parçalar için kullanım alanları
Sızdırmazlığın sağlanması için örnekler
İklim koşullarına açık park yüzeyleri
(çatı park yüzeyleri)
Yüzer tabaka ve örtü tabakalı çift kaplama sistemi OS 11a kaplaması (standart çözüm)
2 katmanlı döküm asfalt kaplama
Üzeri kapalı sürüş yapılan park yüzeyleri
(ara kat park yüzeyleri)
UV-mukavemeti bakımından açık park yüzeylerindeki gibi bir talep olmadığından tek katmanlı bir sistem OS 11b kaplama mümkündür (virajlarda gerekirse OS 11a)
Çatlağa karşı dayanıklılık (-10 C’de 0,1 mm) zorunlu kuvvetlerin ayırma çatlaklarına sebebiyet vermesi nedeniyle OS 13 kaplaması sadece şartlı olarak kullanılabilir
Çatlakların tamir edilmesi koşulu ile OS 8 kaplama (veya benzeri)
Tek katmanlı döküm asfalt kaplama
d ≥ 35 mm
Taşıyıcı ve takviye yapı tabanındaki zemin altı park yüzeyleri
(Taban plakası)
Çatlakların tamir edilmesi koşulu ile epoksit reçine katılmış çimento harcı
Çatlakların tamir edilmesi koşulu ile OS 8 kaplama (veya benzeri)
(Dikkat: Astarlama daha sonra oluşabilecek olan rutubete karşı kontrol edilmiş olmalıdır)
ZTV-ING’ye uygun sızdırmazlık
Çatlakların tamir edilmesi koşulu ile OS 8 kaplama (veya benzeri), asgari kaplama kalınlığı 2 mm
Yeterli pürüzlülük olmasına dikkat edin
Ayak bölgesindeki duvar ve kolonlar, (yükseklik ≥ 15 cm)
Yatay yapı parçalarının sızdırmazlık sistemi uygulanır
Alternatif olarak OS 2 de yeterlidir
Kaynak: Bayer, Edwin., Tercüme: Ahmet Savaş,“Parkhauser aber richtig – Ein Leitfaden für Bauherren, Architekten und Ingenieure” (Otoparkları Doğru Tasarlamak – İnşaat Şirketleri, Mimarlar Ve Mühendisler İçin Bir Kılavuz), Bau+Technik GmbH, ISBN 3-7640-0467-3, 2006.2010-03-27