5 Temmuz 2011

Beyin göçünde itici faktörleri nelerdir?

Eğitim
Eğitim

1. Ekonomik nedenler:

· Düşük ücret politikası

· Ekonomik istikrarsızlık ve buna bağlı gelecek endişesi

· Kötü çalışma koşulları

· Düşük sosyal haklar

· Gelişmiş ülkelere göre daha düşük kentsel yaşam kalitesi

· Daha zor statü ve kariyer elde etme düşüncesi

2. Bilim ve Teknoloji Politikaları;

· ARGE faaliyetlerine verilen önemin yetersizliği ile birlikte kaynak, teşvik, rehberlik ve vergi indirimlerinin düşüklüğü,

· Fikir üretiminin ve buluşlardan gelir elde edilememesi, desteklenmemesi ve patent sisteminin işlersizliği yüzünden buluş yapanların korunamaması.

3. Eğitim Sistemi

· Eğitim harcamalarının düşüklüğü nedeniyle toplumun bazı kesimlerince eğitim düzeyinin yetersizliği

· Eğitimde fırsat eşitsizliklerinin olması

· Ülkenin ihtiyaçlarına göre değil, plansız bir biçimde eleman yetiştirilmesi

4. İşsizlik

· Vasıflı elemanların istihdam edilememesi (özellikle yüksek öğretimli insanların işsiz olması ve herhangi bir ekonomik krizde en fazla yüksek öğrenimli kişilerin işten çıkarılması)

· Yüksek öğrenimli insanların büyük bir bölümünün (%70) kendi meslekleriyle ilgisiz alanlarda istihdam edilmesi sonucu gerek madden gerekse manen tatminsizliğin oluşması.

Kaynak: Çiğdem Kavak’ın 11-13 Şubat 2009 tarihleri arasında düzenlenen Akademik Bilişim Konferansında sunduğu “Bilgi Ekonomisinde İnovasyon Kavramı ve Temel Göstergeleri” konulu sunumdan derlenmiştir.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...