Başlangıç » Nedir » Beyin göçünde itici faktörleri nelerdir?

Beyin göçünde itici faktörleri nelerdir?

Posted by: Ne Nedir 5 Temmuz 2011 Yorum Yaz

Beyin göçünde itici faktörleri nelerdir? Eğitim Teknoloji

 

1. Ekonomik nedenler:
·         Düşük ücret politikası
·         Ekonomik istikrarsızlık ve buna bağlı gelecek endişesi
·         Kötü çalışma koşulları
·         Düşük sosyal haklar
·         Gelişmiş ülkelere göre daha düşük kentsel yaşam kalitesi
·         Daha zor statü ve kariyer elde etme düşüncesi
2. Bilim ve Teknoloji Politikaları;
·         ARGE faaliyetlerine verilen önemin yetersizliği ile birlikte kaynak, teşvik, rehberlik ve vergi indirimlerinin düşüklüğü,
·         Fikir üretiminin ve buluşlardan gelir elde edilememesi, desteklenmemesi ve patent sisteminin işlersizliği yüzünden buluş yapanların korunamaması.
3. Eğitim Sistemi
·         Eğitim harcamalarının düşüklüğü nedeniyle toplumun bazı kesimlerince eğitim düzeyinin yetersizliği
·         Eğitimde fırsat eşitsizliklerinin olması
·         Ülkenin ihtiyaçlarına göre değil, plansız bir biçimde eleman yetiştirilmesi
4. İşsizlik
·         Vasıflı elemanların istihdam edilememesi (özellikle yüksek öğretimli insanların işsiz olması ve herhangi bir ekonomik krizde en fazla yüksek öğrenimli kişilerin işten çıkarılması)
·         Yüksek öğrenimli insanların büyük bir bölümünün (%70) kendi meslekleriyle ilgisiz alanlarda istihdam edilmesi sonucu gerek madden gerekse manen tatminsizliğin oluşması.
Kaynak: Çiğdem Kavak’ın 11-13 Şubat 2009 tarihleri arasında düzenlenen Akademik Bilişim Konferansında sunduğu “Bilgi Ekonomisinde İnovasyon Kavramı ve Temel Göstergeleri” konulu sunumdan derlenmiştir.2011-07-05