Başlangıç » Nedir » Beytü'l-hikme nedir? Kim kurmuştur?

Beytü'l-hikme nedir? Kim kurmuştur?

Posted by: Sedat Aslan 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Beytü'l-hikme nedir? Kim kurmuştur? İlahiyat
İslam medeniyetindeki eğitim kurumlarından biridir. Hicri ikinci asrın sonlarına doğru felsefe tıp ve diğer ilimlerin okutulduğu bir kurum olarak kurulan Beytü'l-hikme, özellikle aklî ilimlerin müzakere edildiği bir merkezdi. Musul'da Daru'l-ilim, Kahire'de Daru'l-Hikme içinde her ilimle alakalı kitapların bulunduğu bir ilim merkezi olmuşlardır. Temelleri Harun Reşid zamanında atılan Beytü'l-hikme kurumuna oğlu Ne'mun rasathane ve kütüphane eklemiştir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 (Hazırlayan: M. Sadık ARSLAN)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-07-12