Başlangıç » Nedir » Bilgi, bilim ve bilişim (informatik) nedir?

Bilgi, bilim ve bilişim (informatik) nedir?

Posted by: Ne Nedir 21 Haziran 2011 Yorum Yaz

Bilgi, bilim ve bilişim (informatik) nedir? Madencilik
  1. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad.
  2. Öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla ulaşılan gerçeklik. Bir nesneyi derinlemesine incelemek için yapılan zihinsel işlemlerin sağladığı sonuç. Malumat. Vukuf.

Belirli bir alanda öğrenilen bilginin tümüne BİLİM, insanların teknik ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla, düzenli ve akılcı biçimde işlenmesini konu alan bilim dalına BİLİŞİM (informatik), bilgilerin sistemli olarak düzenlenmesi, saklanması, iletilmesi ve kullanılmasına da BİLGİ İŞLEM denir.

Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 12/04/2010).


2011-06-21