Başlangıç » Nedir » Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) nedir?

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) nedir?

Posted by: Neslihan İpek 20 Mart 2010 Yorum Yaz

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) nedir? Felsefe
Doğayı meydana getiren ana öğe (arkhe)’nin ne olduğunun merak edilip araştırılmasından itibaren ortaya çıkan felsefeye önceleri İlkçağ Felsefesi daha sonra Metafizik denilmiştir. Metafiziğin başlıca problemlerinin (Varlık, Tanrı, Ruh) duyu organlarımızın sağladığı bilgilerle çözümlenemeyeceği anlaşılınca; bu problemlerin akıl ve sezgiye başvurularak çözülebileceği görüşü ortaya çıkmıştır. O halde bu yetiler (akıl ve sezgi ) gerçekten insan zihninde var mıdır? Varsa, varlığın gerisindekileri bilmemizi sağlar mı? Türünden sorular ortaya çıkmıştır. Bu ve buna benzer soruların cevaplarının araştırılması, bilgi felsefesini ortaya çıkaran en önemli gelişme olmuştur. Çünkü bu tür problemler bilgi felsefesini ilgilendirmektedir.

2010-03-20