Bilgi toplumlarındaki eğitim kurumları (okullar) ne tür özelliklere kavuşturulmalıdır?

Eğitim
Eğitim

Okulun amaçları yeniden ele alınmalıdır.

Okulda odak noktası öğrenme olmalıdır.

Öğretim, konu yerine öğrenci merkezli olmalıdır.

Öğretmenin rolü değişmelidir.

Öğrenmede teknolojilerden yararlanılmalıdır.

Kaynak: Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU, Editör: Doç. Dr. Bekir Özer, “Eğitimde Teknolojik Gelişmeler”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1021, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 564, ISBN 975-492-770-7, 1998.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...