Başlangıç » Nedir » Bilgi yönetimi nedir?

Bilgi yönetimi nedir?

Posted by: Ne Nedir 28 Mart 2010 Yorum Yaz

Bilgi yönetimi nedir? Bilgi
Bilgi, tarih boyunca “güç” olarak algılanan bir kavram olmuştur. Bunun sebebi ise bilginin,
yaşamın temeline yerleşmiş olmasıdır. Şimdilerde, artık değerler, verim ve yenilikle oluşturulmaktadır. Bunların ikisi de bilginin işe uygulanmasıyla olur. Bilgi toplumunun başta gelen sosyal grupları, bilgi işçileri, bilgi yöneticileri ise bilgiyi verimli kullanıma tahsis etmeyi bilenler olacaktır. Çağın dünya çapında bilgi ekonomisi, bilgiye dayalı rekabetçi avantajı yakalayan ve sürdürebilen, yani bilgi birikimini ve paylaşımını sermaye haline getiren toplumlar ve kurumlarla oluşacaktır.
Bilgi yönetimi, bilginin verimli bir şekilde teknolojik süreçlere uygulanmasının bir modele
dönüşmesini ve örgüt amaçları doğrultusunda bilginin kullanılması için yapılması gereken hareket planını kapsar. Bilgi yönetimi, entelektüel sermayeye ilişkin süreçler, ölçümler, değerlendirmeler ve yatırımların dönüşümü gibi konulara odaklanır. Bilgi yönetimi, ekonomi, psikoloji ve enformasyon yönetimi gibi birçok disipline dayanır.
Kaynak: Nezahat Güçlü, Kseanela Sotirofski, “Bilgi Yönetimi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Güz, 4(4), 351-371, 2006.2010-03-28