Başlangıç » Nedir » Bilim adamlarının gözlemlerden sonuç çıkarabilme becerileri

Bilim adamlarının gözlemlerden sonuç çıkarabilme becerileri

Posted by: Ne Nedir 22 Mart 2010 Yorum Yaz

Bilim adamlarının gözlemlerden sonuç çıkarabilme becerileri Bilim
Bu süreç, gözlenen olgu veya varlıklarla ilgili olarak kavram geliştirme, sınıflayabilme, genelleme yapabilme, önceden kestirebilme ve iletişim kurabilme gibi becerileri kapsar.
• Kavram geliştirme, aynı gruptan olgu ya da varlıkların gözlenmesi sonucu, zihinde o olgu ya da varlıkların ortak özellikleriyle ilgili anlam oluşturma sürecidir.
•   Sınıflayabilme, cisimleri olgu ve olayları gözlem ya da ölçme sonucu belirlenen özelliklerine göre gruplayabilme becerisidir.
•   Genelleme yapabilme, cisim, olgu ve olaylar arasındaki ilişkileri daha soyut ve kapsamlı olarak açıklayabilme becerisidir.
•   Önceden kestirebilme, cisim, olgu ve olaylar arasındaki ilişkilerin geçmişine bakarak geleceğe yönelik tahminde bulunma becerisidir.
•   İletişim kurabilme, belirlenen cisim, olgu ve olayları ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini, sayı, zaman ve yer bakımından sözlü ya da yazılı olarak açıklayabilme becerisidir.
Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilgisinin İçeriği”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1061, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 585, ISBN 975 – 492 – 817 – 7, 1998.


2010-03-22