Başlangıç » Nedir » Bilirkişi nedir?

Bilirkişi nedir?

Posted by: Ne Nedir 21 Haziran 2011 Yorum Yaz

Bilirkişi nedir? Madencilik
1) Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek veya bir iş kazasında kazanın oluş nedenini belirlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper.
2) Hukukta çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düşüncesine başvurulan kimse, ehlihibre (bilirkişi), ehlivukuf (bilirkişi).
Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 12/04/2010).


2011-06-21