Başlangıç » Nedir » Bilişim sistemleri ile teknolojinin kardeşliği

Bilişim sistemleri ile teknolojinin kardeşliği

Posted by: UBilişim 17 Mart 2010 Yorum Yaz

Bilişim sistemleri ile teknolojinin kardeşliği Bilişim
Birçok kişi, veri ve bilgi kavramlarını birbirinin yerine kullanmaktadır. Ancak, bu kavramlar birbirinden çok farklı kavramlardır. Veri, gerçekleri gösteren ham bilgi­dir. Buna karşılık, verinin çeşitli süreçlerden geçirilen anlamlı ve kişi için değer taşı­yan durumuna bilgi denir. İşletmelerin idaresi ve karar verme süreçleri bil­ginin kullanılmasına dayandığı için bilgi anahtar bir kaynak olarak kabul edilir. İş­letmelere sunulan her bilgi de iyi bilgi değildir. İyi bilgide olması gereken bir takım özellikler vardır.
İlk olarak, bilgi ilgilenilen konu ile ilgili olmalıdır. Yapılan bir işe ya da verilen bir karara desteği olarak yardımcı olmalıdır. İkinci olarak, bilgi zama­nında elde olmalıdır. Gerektiği zaman elde olmayan bilginin hiçbir anlamı ve fayda­sı yoktur. Son olarak, bilgi doğru ve kesin olmalıdır. Aksi durumda, yanlış kararlara ve yönlendirmelere neden olarak büyük zarara yol açabilmektedir. Ayrıca, bilgi be­lirsizlikleri azaltmalıdır.
Bilginin ortaya çıkarılarak gereksinimi olanların kullanımına sunulması için bir sis­teme gerek vardır. Bu nedenle, bilgileri toplamak, sınıflandırmak, özetlemek ve kul­lanıcıların hizmetine sunmak için kurulan sistemlere bilişim sistemi denir. Tüm iş­letmeler, bilginin değeri arttıkça bilginin daha verimli kullanılabilmesi için bilişim sistemleri kurmalıdır. Bir işletmede birden çok çeşitte bilişim sistemi ve alt sistem­leri olabilir. Günümüzde, özellikle orta ve büyük ölçekli işletmelerde bilişim sistem­leri denilince akla ilk gelen bilgisayarlardır. Bilgisayarların kullanımı bu sistemin bir parçası olmaktadır. Böylece, bilişim sistemleri bilişim teknolojisinin belirli bir amaç için kullanımını da içermektedir. Bilişim teknolojisi ile söz edilenler bilgisa­yarlar ve onu destekleyici diğer araçlardır. İşletmelerde bilişim sisteminin genel amacı müşteriler için değeri olan her şeyin sağlanmasıdır. Bilişim sistemleri müşte­rilerin yararına olan hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılabilir. Müşteri soruları­nın/şikayetlerinin hızlı cevaplandırılması ya da müşteri siparişlerinin hızlı işleme konulması, ge­liştirilen hizmetlere örnek olabilir.
Kaynak: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN, Prof. Dr. Şefik YAŞAR, Yrd. Doç. Dr. C.Hakan KAĞNICIOĞLU, Doç. Dr. Ferhan ODABAŞI, Yrd. Doç. Dr. Ayşen Gürcan NAMLU, Öğr. Grv. M. Emin MUTLU, Hüryaşa ASLAN, İsmail KAYMAK; Editör: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN; “Bilgisayar”, Bölüm: Bilişim Teknolojisi (Yazar Yrd. Doç. Dr. C. Hakan KAĞNICIOĞLU); T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1059, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 582, 1998.


2010-03-17