Başlangıç » Nedir » Bina yüksekliği nedir?

Bina yüksekliği nedir?

Posted by: Ne Nedir 3 Eylül 2011 Yorum Yaz

Bina yüksekliği nedir? Şehircilik
Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafesidir. İmar planı ve yönetmelikte öngörülen yüksekliktir.
Kaynak: Mevzuat.adalet.gov.tr adresinde “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” (19/08/2008- 26972 S.R.G Yön/2.mad.) sayfasından derlenmiştir (Erişim Tarihi: 11/06/2011).2011-09-03