5 Eylül 2010

Bir başka açıdan katma değer (Value Added) nedir?

Kontrol
Kontrol
Satın ve devralınan mal ve hizmetlerin değeri, yılbaşı stokları (hammadde, yardımcı maddeler, ambalaj malzemesi ve yakıtlar) değeri toplamından yılsonu stok değerleri çıkartılarak elde edilen değer. (DİE)
Katma değer ölçümlerinde kullanılan terimler kendi içinde sınırlandırmalar içerir. Ana hatlarıyla terimlerin ifade ettikleri şöyle:
Satışlar: Satış kalemi işletmenin normal etkinliklerinden kaynaklanan satışlar. Net satışlardan söz edilmektedir, satış komisyonlarını ve indirimlerini içermez.
Çalışanların Sayısı: Dönem ortalaması alınır. Tüm çalışanları (yöneticiler, ücretsiz çalışanlar, tüm gün ve part-time çalışanlar) kapsar. Part time ve tam-gün çalışanlar eşdeğerdedir.
İşçilik Maliyeti: Komisyon ve primler de dahil olmak üzere ödenen tüm ücret ve maaşlar, üst düzey yöneticilere ödemeler, işveren tarafından ödenen işçi prim paylarını kapsar. Fazla çalışma ücretleri, alt yüklenicilere ödenen ücretler gibi düşünülüp ücretlere eklenmemektedir.
Maddi Duran Varlıklar: 1 yıl ya da daha uzun süreye dayanan dönem ortalaması alınır. Varlıkların net kayıt değerleri esas alınır, yarı-mamuller maddi duran varlıklar içerisinde değerlendirilmez.
İşletme Sermayesi: Maddi duran varlıklar ve dönen varlıkların dönem ortalamasını kapsar.
İşletme Karı: İşletmenin üretimle ilgili etkinliklerinden doğan kar. İşletme dışı yatırımlardan, duran varlıkların satışından doğan gelirleri kapsamaz. Faiz ve vergilerden önceki kar olarak da tanımlanır.
Kaynak: “Verimlilik Terimleri Sözlüğü”, Milli Prodüktivite Merkezi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 04/05/2010.
Share

Beğenebilirsiniz...