Başlangıç » Nedir » Bir parasal birliğin son aşamasına ulaşabilmesi için hangi temel aşamalardan geçmesi gerekir?

Bir parasal birliğin son aşamasına ulaşabilmesi için hangi temel aşamalardan geçmesi gerekir?

Posted by: Ne Nedir 4 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Bir parasal birliğin son aşamasına ulaşabilmesi için hangi temel aşamalardan geçmesi gerekir? Bankacılık
Beş temel aşamadan geçmesi gerekir. Bunlar;
Döviz kuru birliği,
Ortak fon mekanizmasının oluşturulması,
Ekonomi politikalarının koordinasyonu (eşgüdümü / uyumlaştırılması),
Ortak rezerv yönetimi ve tek merkez bankası,
Tek para.
Kaynak: Doç. Dr. Utku Utkulu (İ.İ.B.F., İktisat Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi), “Avrupa Parasal Birliği Gerçekten bir Optimum Para Sahası mıdır?”, Siyasa, Yıl: 1, Sayı: 1, Güz 2005.2010-05-04