Başlangıç » Nedir » Bir uyumlaştırılmış standardın yeni versiyonunun çıkması durumunda ne yapmak gerekir?

Bir uyumlaştırılmış standardın yeni versiyonunun çıkması durumunda ne yapmak gerekir?

Posted by: UBilişim 20 Ağustos 2010 Yorum Yaz

Bir uyumlaştırılmış standardın yeni versiyonunun çıkması durumunda ne yapmak gerekir? Bilişim
AB Resmi Gazetesinde yer alan listede her bir satır R&TTE Direktifinde belirtilen temel gereklere uyumu sağlamak amacıyla kullanılabilecek bir standarda karşılık gelmektedir. Bir standardın yeni versiyonunun çıkması durumunda eski versiyon belirli bir süre (geçiş periyodu) boyunca kullanılabilmektedir. Bu süre sonunda söz konusu listeden çıkarılmakta ve ilgili cihazların standardın bu versiyonunda bulunan gerekliliklere uyması bir şey ifade etmemektedir.
Aşağıda verilen örnekte standardın son versiyonu 1.3.1’dir. Bu versiyon 1.2.1 versiyonunun yerini almıştır. Ancak 1.2.1 versiyonu 31.03.2009 tarihine kadar kullanılabilmektedir. 1.2.1 versiyonu ise 1.1.1 versiyonunun yerini almış olup 1.1.1 versiyonu geçiş periyodu 31.01.2000 tarihinde sona erdiğinden R&TTE direktifi kapsamındaki temel gereklere uygunluğu sağlamak amacıyla kullanılamamaktadır.
 Standart Organizasyonu
Standart adı ve numarası
Yerini aldığı standart
Yerini aldığı standardın yürürlükten kalkış tarihi
R&TTE Direktifinin (1999/5/EC) ilgili maddesi
ETSI
EN XXX XXX V1.2.1
Örnek telsiz ekipmanı için uyumlaştırılmış standart
 
EN XXX XXX v 1.1.1
Tarih geçti (31.01.2000)
Madde 3.2
ETSI
EN XXX XXX V1.3.1
Örnek telsiz ekipmanı için uyumlaştırılmış standart
 
EN XXX XXX v 1.2.1
31.03.2009
Madde 3.2
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.2010-08-20