Birden çok uyarıcı kullanmanın gerekliliğini bilme nedir?

Eğitim
Eğitim

Uyarıcılar, duyu organlarını uyaran, olgu, olay ya da nesnelere ilişkin ses, görüntü, şekil, tat, sertlik, yumuşaklık, pürüz, ışık, sıcaklık düzeyi gibi niteliklerdir. Öğretmenin, sınıftaki öğretimi tek düzelikten kurtarmak ve öğrencilerin fiziksel olarak sınıfta olmalarına karşın düşünce olarak başka yerde olmaları durumunda oluşan gündüz rüyalarını engellemek için birden çok uyarıcı kullanması etkili bir yoldur.

Öğrencilerin öğrenme biçimleri farklılık gösterir. Kimi öğrenciler görerek, kimi öğrenciler işiterek, kimileri de hem görerek hem işiterek öğrenirler. Öğretmenin bu gerçeği gözardı etmemesi ve öğretim yöntemleri ile araç ve gereçlerinde çeşitliliğe yer vererek öğrencilerin öğrenme biçimlerinin farklılığından kaynaklanan eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya çalışması gereklidir. Örneğin, öğrencilere bireysel öğretim gereçleri üzerinde çalışma, yer yer grup öğretimi görme, çok sayıda öğretim araç ve gereciyle yüz yüze olma gibi olanaklar sunulursa, onların farklı öğrenme gereksinmeleri karşılanmış olur. İsteyen öğrenci bilgisayar yardımı ile öğretimden, isteyen öğrenci bireysel öğretim gereçlerinden, isteyen öğrenci etkileşimli video, televizyon ya da çok sayıda kitap ve öteki yardımcı basılı gereçlerden yararlanma şansına sahip olabilir. Ayrıca, her öğrenci kendi öğrenme biçimine uygun yöntem, araç ve gereçler yardımıyla davranışsal amaçların standartlarına ulaşabilir.

Kaynak: Prof. Dr. Mahmut Tandoğan, “Ünite-2: Öğretmen ve Teknoloji”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1021, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 564, ISBN 975-492-770-7, 1998.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...