Başlangıç » Nedir » Bireysel öğretim nedir?

Bireysel öğretim nedir?

Posted by: Ne Nedir 21 Mart 2010 Yorum Yaz

Bireysel öğretim nedir? Eğitim Teknoloji
Öğren­ciye öğrenmesi için gere­ken süre konusunda esnek davranıldığı, her öğrenci­nin kendi öğrenme hızında ilerleyebildiği, öğrenciye öğrenme biçimine uygun sistematik olarak geliştiril­miş bireysel öğretim araç-­gereç ve uyarıcı seçenekle­rinin sunulduğu ve öğren­ciye öğrenmesi ile ilgili sü­rekli dönüt verildiği öğre­tim biçimidir.
Kaynak: Prof. Dr. Mahmut Tandoğan, “Ünite-2: Öğretmen ve Teknoloji”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1021, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 564, ISBN 975-492-770-7, 1998.


2010-03-21