Başlangıç » Nedir » Bitişik nizam nedir?

Bitişik nizam nedir?

Posted by: Ne Nedir 4 Eylül 2011 Yorum Yaz

Bitişik nizam nedir? Şehircilik
Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır.
Kaynak: Mevzuat.adalet.gov.tr adresinde “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” (19/08/2008- 26972 S.R.G Yön/2.mad.) sayfasından derlenmiştir (Erişim Tarihi: 11/06/2011).


2011-09-04