Başlangıç » Nedir » Bitkisel yağ esterlerinin dezavantajlar

Bitkisel yağ esterlerinin dezavantajlar

Posted by: Metin Gümüş 23 Mart 2010 Yorum Yaz

Bitkisel yağ esterlerinin dezavantajlar Alternatif Enerji Kaynakları
Bitkisel yağların kaynakları elde edildikleri bitkilerin üretimiyle sınırlı ve üretim maliyetleri yüksektir. Bitkisel yağların fiyatı bitkisel ürünlerin depolanma maliyetine bağlıdır.
Düşük ısıl enerjiye ve yüksek viskoziteye sahip olmalarından dolayı dizel motor performansında azalma meydana gelmektedir.
Bitkisel yağ esterleri dizel yakıtına göre daha az stabildir. Beklemiş yakıt asidik yapıya dönüşmekte ve çökeltiler oluşmaktadır. Bu olumsuz etki çeşitli katıklarla önlenebilmektedir.
Bitkisel yağ esterlerinin kullanımında NOx emisyonları kısmen artmaktadır.
Depolamada oluşan oksitlenmenin motor performansı ve dayanıklılığı üzerindeki etkileri belirsizdir.
Ürünlerin homojenliği, saflığı ürünün kaynağına, depolanmasına ve üretim metoduna bağlı olarak değişmektedir.
Soğuk havalarda motorların bitkisel yağlarla çalıştırılma zorluğu bulunmaktadır. Bitkisel yağ esterlerinin soğuk akış özellikleri kötüdür.
Bitkisel ürünlerden elde edilen yakıtların kullanımının yaygınlaşması zor görülmektedir.
Kaynak: Metin GÜMÜŞ ve Ark., “Bitkisel Yağ Esterlerinin Dizel Motorlarında Alternatif Yakıt Olarak Kullanımı”, 5. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu 2004.2010-03-23