Başlangıç » Nedir » Bohr atom modeli nedir?

Bohr atom modeli nedir?

Posted by: Elife ULUDEVECİ 24 Mart 2010 Yorum Yaz

Bohr atom modeli nedir? Kimya
1913 yılında Neils Bohr (Nils Bor), atom modelini, hidrojen atomunun yayınma spektrumunu inceleyerek ve Planck'ın kuantum teorisinden yararlanarak daha da geliştirmiştir.
Bohr, atom modeline göre:
Elektronlar, çekirdek etrafında dairesel yörüngelerde hareket ederler. Atomun en kararlı ve en düşük enerjili haline temel hal denir.
Bir atomdaki elektronlar çekirdekten belirli uzaklıkta ve kararlı hallerde hareket ederler. Bu kararlı hallerin belirli enerjileri vardır.
Elektronlar, çekirdekten itibaren belirli enerjiye sahip olan dairesel yörüngelerde bulunurlar. Elektronların bulunduğu bu yörüngelere enerji düzeyi denir. Atomun enerji düzeyi çekirdeğe en yakın olandan başlamak suretiyle 1, 2, 3, 4,… sayıları veya K, L, M, N,… harfleri ile gösterilir.
Elektron kararlı hallerden birinde bulunurken atom ışık yayamaz. Ancak elektronlar, yüksek enerji düzeyinden düşük enerji düzeyine geçerken, ışık yayar. Bu ışığın enerjisi, iki enerji düzeyi arasındaki enerji farkına eşittir.
Işık enerjisi (E)= h. V bağıntısı ile hesaplanır. (V = Frekans, h= Planck sabiti)
Bohr atom modeli, hidrojen atomunun ve yapısında tek elektron bulunduran atomların davranışını çok iyi açıklamıştır. Fakat çok elektronlu atomların davranışını açıklamakta yeterli olamamıştır.2010-03-24