Başlangıç » Nedir » Borç servisi, borç verilebilir fonlar piyasası ve bütçe kanunu kavramları nedir?

Borç servisi, borç verilebilir fonlar piyasası ve bütçe kanunu kavramları nedir?

Posted by: Ne Nedir 20 Şubat 2010 Yorum Yaz

Borç servisi, borç verilebilir fonlar piyasası ve bütçe kanunu kavramları nedir? Ekonomi
Borç servisi: Borçların anapara ve faizlerinin alacaklılara ödenmesi.
Borç verilebilir fonlar piyasası: Finansman fazlası olup da bunu piyasaya arz edenlerle finansman açığını borçlanarak karşılamak isteyenlerin buluştuğu piyasa.
Bütçe kanunu: Bir devletin belirli bir dönem (genellikle bir yıl) gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve giderlerin yapılmasına izin ve yetki veren kanun.
Kaynak: Prof. Dr. Öner Günçavdı, “Yönetim Ekonomisi Ders Notları”2010-02-20