Başlangıç » Nedir » Brusellozis (Malta Humması) hastalığı hayvanlar arasında nasıl yayılır?

Brusellozis (Malta Humması) hastalığı hayvanlar arasında nasıl yayılır?

Posted by: Tuncay Demir 17 Mart 2010 Yorum Yaz

Brusellozis (Malta Humması) hastalığı hayvanlar arasında nasıl yayılır? Veterinerlik
Brusella etkenleri süt, idrar, sperm ve gebe hayvanların uterus içeriğinde, fötus ve fötal membranlarda bulunmakta ve bu yolla da dışarı atılmaktadır. Bir hayvandan diğerine bulaşma, sindirim sistemi, deri, konjuktiva, çiftleşme ve sağım sırasında memelerin kontaminasyonu ile olmaktadır. Brusella etkenleri ile bulaşık yem, su, idrar gibi maddeler ve enfekte koçların spermaları da hastalığın bulaşmasında rol oynar Hastalığın en belirgin semptomları, dişilerde abortus, kısırlık, mastitis, erkeklerde orşitis ve her iki cinsiyette birden görülen artritistir
Kaynaklar:
Küçükayan U., “Sığır Serumlarında Brucella Antikorlarının Konglutinasyon Komplement Absorbsiyon Testi ile Saptanması ve Sonuçların Konvansiyonel Testlerle Karşılaştırılması. Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2000.
Öngör H., “Elazığ Yöresinde Atık Yapmış Koyunlarda Brucellosis’in Kan Serumunda ELISA ile Teşhisi ve Diğer Serolojik Testlerle Karşılaştırmalı Araştırması”, Doktora Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 19992010-03-17