Başlangıç » Nedir » Brusellozis (Malta Humması) hastalığı nedir? İlk olarak kim tarafından nerde tespit edilmiştir?

Brusellozis (Malta Humması) hastalığı nedir? İlk olarak kim tarafından nerde tespit edilmiştir?

Posted by: Tuncay Demir 17 Mart 2010 Yorum Yaz

Brusellozis (Malta Humması) hastalığı nedir? İlk olarak kim tarafından nerde tespit edilmiştir? Veterinerlik
Brusellozis, hem insan hem de hayvan sağlığını yakından ilgilendiren ve hayvansal üretim üzerine önemli etkileri olan bulaşıcı, akut, subakut veya kronik seyirli zoonoz bir enfeksiyondur 1,2. Hastalık sığır, koyun, keçi ve domuz gibi hayvanların dişilerinde, genital organlara yerleşerek yavru atma, infertilite, mastitis ve artritislere, erkeklerde ise orşitise neden olan nekrotik yangısal karakterde enfeksiyöz bir hastalıktır
Brusella etkeni, ilk olarak Bruce tarafından 1887 yılında, Malta adasında Akdeniz hummasından ölen askerlerin dalaklarından izole edilmiştir. Koyunlarda ise ilk kez Garcia ve Iscara tarafından izole edilmiştir
KAYNAK: Öngör H., “Elazığ Yöresinde Atık Yapmış Koyunlarda Brucellosis’in Kan Serumunda ELISA ile Teşhisi ve Diğer Serolojik Testlerle Karşılaştırmalı Araştırması”, Doktora Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1999.
Anonim. European Commission Health & Consumer Protection Directorate-General. Brucella in Sheep and Goats (Brucella melitensis) 2001.


2010-03-17