25 Şubat 2010

Bulaşma, Çapraz Bulaşma, Dezenfeksiyon nedir?

Beslenme
Beslenme

Bulaşma: Bir tehlikenin bulunması veya ortaya çıkması durumunu,

Çapraz bulaşma: Mikroorganizmaların bulundukları ortamdan bulaşma olmamış tüketime hazır gıdalara taşınması durumunu,

Dezenfeksiyon: Gıda maddelerine ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelere bulaşmayı önlemek amacıyla, gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin özelliklerini etkilemeden fiziksel ve/veya kimyasal yollarla ortamdaki mikroorganizmaların arındırılması işlemini, ifade eder.

Kaynak: Gıda ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi İle İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete: 30.03.2005-25771

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...